Høringsuttalelsene fra FUB skal ivareta foreldrenes synspunkter og meninger om barnehagetilbudet i landet, og få tydelig fram foreldreperspektivet.

FUB avgir årlig uttalelser til forskjellige innspill og høringer fra aktuelle aktører.

I menyen til venstre ligger samtlige av FUBs høringer siden utvalgets oppstart august 2010.