Barnehagedagen har vært markert de siste ni årene, og dagen er blitt en tradisjon i veldig mange barnehager landet rundt. I år oppfordrer vi foreldrene til å være med i arrangementene! Bemanning og kompetanse er avgjørende for kvalitet i barnehagen og vi må sammen bidra til at dette sikres i den nye barnehageloven!
Så grip muligheten og sett kvalitet på dagsordenen 12. mars og vis hva som skal til for at barnehagen er - den beste starten!

Barnehagedagen13 1 jente dame
Barnehagedagen13 1 jente dame

Bemanningsnorm og kompetanse må sikres

En god barnehage trenger både et godt kvalifisert personale og nok personale. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB mener at barnehagen må sikres en bemanningsnorm og flere førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Og vi mener flertallet av de ansatte må ha slik kompetanse.

Det bør også fastsettes en norm for hvor stor en barnegruppe kan være, og at alle barnehager skal ha egen styrer. For å kunne møte barnas behov for et lekent, lærende og utviklende miljø, trenger gode barnehager også en forutsigbar økonomi og et stabilt personale.

Barnehagedagen13 3 gutt dame
Barnehagedagen13 3 gutt dame

Påvirkning lokalt - dere velger aktiviteter

Denne dagen er derfor en ypperlig anledning til å sette kvalitet i barnehagen på dagsordenen. Og de fleste avgjørelser som vedrører barnehagen fattes lokalt. Det er derfor viktig at foreldrene og personalet i barnehagen samarbeider om å påvirke i egen kommune og i eget fylke.
Bestill materiell nå
Barnehager, kommuner og lokal- og fylkeslag kan bestille materiell til bruk på egne arrangementer (plakater i A2- format (1) og 2 i  A3). Frist for bestilling er 25. februar. Utsending av materiellet skjer puljevis, det kan derfor ta litt tid før dere mottar det.
Bestill materiell her