- Vi må sette de minste først og innse at det koster, sa FUB-leder Lena Jensen i TV2s God Morgen-studio på selve Barnehagedagen.

Med slagordet ”Den beste starten” har i år FUB, Utdanningsforbundet og Fagforbundet ønsket å framheve hvor viktig det er med mange nok og gode nok voksne for å sikre en trygg og god hverdag for våre minste.

Aking i barnehagen
Aking i barnehagen

Bemanningsnorm

Om kort tid legger Regjeringen fram Stortingsmeldingen om fremtidens barnehage. Der er det knyttet stor spenning til om kravet om en lovfestet bemanningsnorm blir tatt inn. Det innebærer et maksimum antall barn pr. voksne.

- Vi håper virkelig at en bemanningsnorm blir vedtatt og fulgt opp, sier de tre arrangørene.

Du kan lese FUBs høringssvar "Til barnets beste" her.

- Barnehagen bør absolutt bli tema i valgkampen, politikerne må sette de minste først. Og vi må innse at det koster. Barnehagebarna er små, og det å ha kompetente voksne tilstede hver dag er ekstremt viktig, sier Lena Jensen.

Bekymret

Jensen minner om at FUB stadig får telefoner fra bekymrede foreldre som tar opp problemer med for få voksne på jobb og at man ikke setter inn vikarer ved sykdom.

- Stadig flere kommuner kutter i barnehagebudsjettene, og vi ser at det er bemanningen det først går ut over. Det er antall ansatte som koster. Men dette er politikerne helt nødt til å prioritere fremover for å sikre en god nok kvalitet, sier hun.

Også sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Nina Beate Jensen, og seksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas i Utdanningsforbundet, la vekt på kompetente voksne i TV2-sendingen.

- Nok trygge og stabile voksne er helt avgjørende i barnehagehverdagen. Derfor er innføringen av bemanningsnorm det viktigste nå, sier Henriksen Aas.

FUB-leder Lena Jensen vil likevel understreke at mange foreldre også er godt fornøyde med sin barnehage, og at barna jevnt over trives og føler seg trygge.