Det var under et arrangement i Kongleveien barnehage på Nesodden at Kristin Halvorsen kom med nyheten tirsdag ettermiddag.

Etter omvisning og samlingsstund med barna i den flotte barnehagen, kom hun med lekkasjen fra Stortingsmeldingen om fremtidens barnehage skal legges fram om kort tid.

Nyheten vakte stor begeistring både blant de ansatte men ikke minst hos representantene fra FUB, Utdanningsforbundet og Fagforbundet som også var tilstede. Mange nok og gode nok voksne for å sikre kvalitet i barnehagen har nettopp vært temaet for Barnehagedagen i år.

Lena på samling

Glade og spente

- Dette var det beste budskapet vi kunne få på Barnehagedagen. Dette har vi ønsket oss lenge. Nå får barnehagen en ny giv, sa Lena Jensen etter nyheten.

- Først og fremst: Tusen takk! Det er flott at Regjeringen lander på Øie-utvalgets innstilling. Nå er vi spente på hvordan dette skal fases inn og følges opp i lovteksten, sa Steffen Handal fra Utdanningsforbundet.

Bemanningsnormen som Regjeringen nå vil lovfeste, vil sikre minst én voksen på tre barn under 3 år og en minst én voksen pr. seks barn over tre år.

Hedvig Jørstad Schrader

Lovfesting innen 2020

 – Alle kommunene vil innen 2020 få et lovkrav om en minimumsbemanning i barnehagene. Det betyr at det ikke nytter å kutte i barnehagebudsjettene nå, slik vi har sett at en del gjør. I stedet får nå kommunene tid på seg til å bygge opp. Vi vil trenge 1800 flere personer for å oppfylle den nye normen, sier Halvorsen.

En rekke organisasjoner, inkludert FUB, partier, lokale foreldregrupper og andre har i langre tid markert sine standpunkt for en bemanningsnorm, slik Øie-utvalget foreslår.

I en kronikk i Dagbladet signert FUB, Utdanningsforbundet og Fagforbundet på Barnehagedagen var dette et felles krav.

Lena leker

Forventer kamp

- Jeg har lyttet til mange og er glad for at Regjeringen har blitt enige om dette. Det mest avgjørende for god kvalitet i barnehagen er de menneskene som jobber der. Og det viktigste for sikkerheten i barnehagen er nok voksne, sa Halvorsen.

Hun venter seg imidlertid debatt på Stortinget og innrømmer at lovgjennomføringen er avhengig av at de rødgrønne vinner valget.