Bodil Houg
Bodil Houg

Hva mener mobbeombudet, Bodil Houg, i Buskerud fylkeskommune?

Bodil Houg, mobbeombud i Buskerud fylkeskommune, mener det er knyttet stort stigma til begrepet mobbing, spesielt til begrepene mobber og mobbeoffer. Dette stigma kan bli så stort og sårt, mener hun, at det kan stå i veien for en gjenopprettende praksis.

- Mobbebegrepet skaper tapere. Dersom en barnehagelærer definerer et barn som en mobber, er det samtidig å stigmatisere både barnet og barnets foreldre, sier Bodil Houg i artikkelen "Mobbebegrepet skaper tapere" i Aftenbladet 21.02.2013. Bodil Houg og medskribent og rådgiver Jostein Alberti-Espenes i PPA Skedsmo kommune, ønsker å benytte begrepet krenkelse i stedet.

Thomas Nordahl
Thomas Nordahl

Hva mener professor og forsker, Thomas Nordahl, ved Høgskolen i Hamar?

Thomas Nordahl har gitt uttrykk for at  han ikke har noe i mot selve begrepet mobbing, men han mener det er et smalt begrep. Mobbebegrepet utelukker hendelser i forhold til barn som ikke kommer inn under mobbing. Nordahl mener krenkelser er et videre begrep, som rommer mer.

- Et barn kan godt oppleve ubehag uten at det er mobbing. Det er derfor viktig å utvide begrepsbruken, slik at det omfatter alt negativt som skjer barn, sier Nordahl.

Ingrid Lund
Gutt og voksen

Hva mener førsteamanuensis og forsker, Ingrid Lund, ved Universitetet i Agder?

- Mobbing vekker mye følelser, og det å definere et barn som mobber er sterkt, sier Ingrid Lund. Lund mener derfor det er viktig å være forsiktig med begrepsbruken, samtidig som hun spør om det finnes et bedre ord for mobbing.

- Er trakassering eller krenkelse bedre ord å benytte? Favner det alt det mobbing handler om? spør Lund. Så lenge det ikke finnes et bedre ord, så velger hun å bruke begrepet mobbing, bla fordi de fleste har et forhold til begrepet som noe som barn og unge ikke skal utsettes for. Det anvendes også  i stortingsmeldinger, i forskningen og  i Rammeplan for barnehagen.