- Et godt samarbeid med foreldrene er en forutsetning for god kvalitet i barnehagen. Gode og nære relasjoner mellom foreldrene og personalet har stor betydning for barnets trivsel og utvikling, skriver FUB-leder Lena Jensen i brevet.

I St.meld. nr. 41(2008-2009) ”Kvalitet i barnehagen” og i Meld. St. 24 (2012-2013) ”Framtidens barnehage”, oppfordrer departementet alle kommuner til å opprette lokale foreldreutvalg.

FUB mottar mange henvendelser fra foreldre og barnehager og gir råd om hvordan samarbeidet med foreldrene kan styrkes – både gjennom de formelle rådsorganene og det daglige samarbeidet.

Vedlagt i brevet er heftet ”Foreldrenes medvirkning i barnehagen” som kan være nyttig i arbeidet med å få etablert lokale foreldreutvalg.

- Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker at FUB skal bidra i dette arbeidet. Vi kan gi veiledning og holder foredrag om temaet for både kommuneadministrasjon, barnehageansatte og foreldre, sier FUB-lederen.

Her finner du heftet helt øverst i oversikten.