Plakatenes innhold er basert på forskning og er designet av kunstner Pernille Gulbrandsen. Hver plakat tar for seg et av følgende temaer:

  • Kvalitet i barnehagen
  • Vennskap i barnehagen
  • Tilvenning i barnehagen
  • Mangfold i barnehagen
  • Å være foreldre i barnehagen

Hver barnehage får et sett med plakater som har nynorsk og bokmål på hver sin side.

- Vi håper plakatene kan være til inspirasjon i barnehagehverdagen og at de kan bidra til god dialog mellom foreldrene og personalet. Heng gjerne opp plakatene ved inngangen i barnehagen eller på den enkelte avdeling og base, sier FUB-leder Lena Jensen.

Her finner du plakatene til nedlasting fra nettsiden vår.