I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov, og årets tema for Barnehagedagen er barnehagenes arbeid med barns rettigheter, demokrati og medvirkning.

- Vi oppfordrer flest mulig barnehageansatte til å sette av dagen allerede nå, og legge opp til aktiviteter. Dette er en ypperlig måte å få vist fram barnehagens arbeid og innhold både for og sammen med foreldrene og nærmiljøet, sier FUB-leder Lena Jensen.

Som i fjor er det FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet som samarbeider om dagen.

Barnehagegutt som stemmer ved valgurne

Demokrati i praksis

Demokrati og barns medvirkning er en viktig del av barnehagenes innhold. Barnehageloven, barnehagens rammeplan og FNs barnekonvensjon er viktige plattformer som omhandler disse temaene. Hva gjør barnehagene for å sette disse målene og idealene ut til praksis?

Se denne filmen fra Kapellveien barnehage i Kolbotn der de jobber med temaet og lager sin egen grunnlov.

Denne skal noen av maxibarna få overekke selveste HM Kong Harald i audiens 14. mars.

- Barnehagedagen 2014 blir en fin mulighet til å jobbe med temaet demokrati og medvirkning og få forklart omverdenen hvilke prosesser som skjer i barnehagen, og hvordan barna mener at beslutninger tas – og bør tas, sier Lena Jensen.

Aking i barnehagen

Barnas egen grunnlov

Det blir som tidligere år laget materiell som barnehagene kan bestille. I år blir det en generell plakat for Barnehagedagen 2014 med ny logo som kan henges opp der det passer.

I tillegg tilbyr vi en mal til en plakat med ”ramme” som barna selv kan bruke til å skrive eller tegne inn hva de er med på å bestemme i barnehagen – Barnas egen grunnlov.

Du kan bestille plakatene på denne adressen: arvieie@online.no

Det er laget et pedagogisk opplegg til Barnas grunnlov som vi mailer til barnehagene og legger ut her.

I disse dager sender vi også ut brev til alle landets barnehager med bakgrunn og det pedagogiske opplegget. Vi legger også ved en litteraturliste og tips til nyttige lenker om temaet.

Sjekk mailen og sett av 18. mars til å markere Barnehagedagen!

Logo Barnehagedagen 2014

Her er den nye logoen til Barnehagedagen 2014.