- Vi vil spørre Kongen om hvorfor han ikke har krone på hode. Og så vil vi fortelle om lovene våre. En grunnlov er viktig for at alle skal ha det bra, sa de spente barna før de gikk inn.

Og inne ble det både saft og boller og samtale med en hyggelig Konge. Han svarte villig vekk på spørsmål fra barna, og pedagogisk leder leste opp lovene.

- Han sa at kongekronen var veldig tung, og at lovene våre var fine. Og bollene var kanskje litt brunere enn vanlig, sa Hennie, Emrik, Jessica, Agnes, Lars og Mari da de kom ut igjen.

Årets Barnehagedag arrangeres tirsdag 18. mars over hele landet og temaet er demokrati og barns medvirkning. Tusenvis av barn har diskutert hva disse store ordene betyr – for livet i barnehagen deres, i Norge og hele verden. Det er FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet som er arrangører.

Barna foran Slottet

10 punkter

Fint rammet inn i ”gullbord” hadde barna fra Kapellveien-barna skrevet sine endelige punkter i grunnloven til Kongen. Inne på Slottet ble de plassert fint på et staffeli. De var:

1. Vi skal ha «snille hender» - Ikke slå, sparke, dytte eller bite hverandre
2. Vi skal si «snille ord» - Ikke mobbe, true eller erte hverandre
3. Store barn hjelper små barn
4. Alle barn skal få leke hver dag
5. Vi skal leke sammen
6. Alle voksne skal lytte til barn
7. Alle mennesker må ta vare på jorda vår
8. Alle barn skal få gå i barnehage
9. Alle barn skal få et trygt sted å bo med leker
10. Alle barn skal få ferie med familien sin.

Spente barn foran Slottet

Diskusjon i samlingsstund

- Vi har lenge hatt demokrati som tema blant de største i barnehagen. I fjor var maxigruppa på besøk på Stortinget, i Tinghuset og utenfor Slottet og Statsministerboligen. Derfor passet årets tema fint å jobbe videre med, sa styrer Berit Kragebøl.

I mange uker har pedagogisk leder Heidi Ruud Brabrand ledet gruppearbeidet om demokrati, diktatur og medvirkning.

- Vi har hatt flere samtaler i samlingsstund med bilder til tema demokrati og diktatur. Og vi har snakket om valg og det røde passet vårt i Norge og hvem som har stemmerett i Norge, forteller hun.

De har også diskutert loven og Norges grunnlov, og en dramagruppe fra de ansatte har også vært i sving. De skal opptre på selve Barnehagedagen.

Barna går inn på Slottet

Varm eller kald mat?

- For å illustrere temaet har vi også hatt hemmelig valg med valgurne og stemmesedler der barna fikk velge mellom varm mat og ”smøre selv”- mat. Valgresultatet fikk ordføreren rett før Slottsbesøket, sier Berit Kragebøl.

Og det spørs om ikke barnehagen må gjøre visse endringer i mattilbudet.  
 
- Vi som jobber i en barnehage må jobbe mye mer med oss selv på det å høre og lytte til barna. Vi føler at vi kanskje er gode på medvirkning, men vi kan bli mye bedre, sier pedagogisk leder, Heidi Ruud Brabrand.

Se filmen fra forberedelsene i Kapellveien barnehage her.

FUB-leder foran Slottet
Mari, Jessica, styrer Berit Kragebøl og FUB-leder Lena Jensen (t.h.)

God kvalitet viktig

FUB-leder Lena Jensen er imponert over den store interesse for Barnehagedagen. Over 5000 barnehager har bestilt plakater som kan brukes til å skrive inn grunnloven i. Det følger også med et enkelt pedagogisk opplegg film.

- Nå finnes det nok mange fine grunnlover rundt omkring i barnehagene, sier Lena Jensen.

- Det som er flott med en årlig Barnehagedag er å få løftet fokuset på hvor viktig barnehagen er som felles sosial læringsarena. Det er i barnehagen grunnlaget legges for barnets videre utvikling. Foreldrene gir fra seg det mest dyrebare de har, og de er helt prisgitt trygge, kompetente og mange nok voksne, sier hun.

Markeres i Ålesund

Tirsdag 18. mars er selve Barnehagedagen, og da besøker Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Fremmerholen barnehage i Ålesund.

Også han vil få overrakt en grunnlov som barna der har laget, og han vil få høre hva de har tenkt og hvordan de har jobbet.

FUB-leder Lena Jensen, leder for Utdanningsforbundet Ragnhild Lied og nestleder i Fagforbundet Sissel Solhaug vil også delta her.

Vi kommer med mer fra Ålesund på dagen.