Det var utgangspunktet for at FUB og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gikk sammen om å lage et hefte om temaet.

Nå er det klart og du kan laste ned heftet her.

- Vi ble kontaktet av Bufdir som hadde fått tilbakemeldinger fra barnehager om at de ansatte trengte mer kompetanse på å møte og snakke med barn og foreldre som står oppe i brudd-situasjoner, sier seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen i FUB.

Sammen med seniorrådgiver May Hege Frydenlund i Bufdir og tidligere leder av Familievernkontoret i Moss Lena Holm Berndtsson har hun utarbeidet heftet, som er rikt illustrer med sitater og fargerike tegninger.

Illustrasjon til Barn og brudd

Utfordrende

Mange ansatte opplever det som ganske utfordrende å vite hvordan man skal forholde seg til familier i brudd-situasjoner. Noen foreldre er åpne om bruddet og tar selv initiativ til samtale med de ansatte. Enkelte foreldre er sinte og bitre på hverandre og konflikten preger barnet i sterk grad.

- Da blir det viktig for de ansatte å ha kompetanse og kunnskap om hvordan ivareta barnets behov og ta ”den vanskelige samtalen” med foreldrene, sier Lou Cathrin Norreen.

- Dessuten skjer det mange praktiske endringer i forhold til henting, bringing og bosted som også påvirker barnehagehverdagen. Dialogen med begge foreldrene blir av stor betydning for å sikre et best mulig tilbud for barnet, sier hun.

Tar ikke parti

- Barnehageansatte møtte oss begge med respekt og forståelse og uten å ta parti. Det var trygt og forutsigbart, sier en mor etter samlivsbrudd i et sitat i heftet.

- Det er bra når de voksne snakker om pappa også, selv om mamma og pappa ikke bor sammen lenger, sier en jente på 5 år.

- Vi er blitt svært fornøyd med heftet og håper det kan være til nytte for personalet som er tett på både barna og foreldrene i slike situasjoner, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Illustratører av heftet er Endre Skandfer og Asbjørn Tønnesen.