Tittelen på arrangementet var "Hvem mobber i barnehagen?", hvor intensjonen var å peke på at barn mobber og ekskluderer når de kan og når de voksne rundt dem ikke ser, forebygger eller tar fatt i fenomenet.

 

 

 

 

 

 

Intervju - I. Lund
Intervju - I. Lund, foto: lou C. Norreen

Forskning om mobbing i barnehagen

Eli Rygh var kveldens konferansier og ledet tilhørerne gjennom det halvannen time lange programmet. Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, innledet med en praksisfortelling, fulgt opp av professor Ingrid Lund fra Universitetet i Agder som fortalte om sin forskning på mobbing i både barnehagen, skolen og universitetet.

Panel
Panel, foto: Lou C. Norreen

Barnehagepartnernes forpliktelser

Arrangementet hadde også et panel bestående av FUBs egen Yngvar Natland, PBLs Arild Olsen, Utdanningsforbundets Hege Valås og KS Erling Barlinghaug. Alle fire ble utfordret på hva de som partnere har forpliktet seg til å gjøre i arbeidet mot mobbing. Yngvar Natland fortalte at FUB i tillegg til å gi råd og veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen, også holder hyppige foredrag i barnehager om temaet mobbing. I tillegg har FUB invitert seg inn til samtlige fylkesmenn for å holde sitt foredrag om mobbing på samlinger med barnehageadministrasjonene.

Intervju - ministeren
Intervju - ministeren, foto: Lou C. Norreen

Kunnskapsministeren måtte svare for seg

Kvelden ble avsluttet med at Rygh intervjuet kunnskapsministeren, hvor ministeren bl.a. ble utfordret på å svare på hva han som statsråd tenker er de viktigste tiltakene for å forebygge mobbing i barnehage, samt om han tror at nulltoleranse mot mobbing vil føre til null mobbing i barnehage og skole.