FUB har nylig gjennomført en konferanse om inkludering. Interessen var stor og vi møtte mange engasjerte foreldre fra hele landet. Den andre dagen ble arrangert i samarbeid med Partnerskap mot mobbing der vi også fikk med mange ansatte og fagfolk fra feltet.

Dyktige foredragsholdere fikk frem betydningen av hvorfor kompetanse og kunnskap om inkludering og vennskap er så viktig. Det var fruktbart å få belyst tema både fra et foreldre-, forsker- og ansatteperspektiv

Enten vi er foreldre eller jobber i barnehagen må voksne være flinke til å inkludere og se alle barn i barnehagen. Kunnskap er viktig og de handlinger de voksne i barnehagen iverksetter, skal være basert på den, uttalte Ingrid Lund på konferansen.

Dette støtter FUB. Derfor er det viktig at vi har ansatte i barnehagen med den riktige kompetansen. Alle barn fortjener å ha voksne rundt seg som kan se dem og ta de opplevelsene de har på alvor.

Bruk Foreldreundersøkelsen!

Barnehagene har fått en ny nasjonal foreldreundersøkelse denne høsten. FUB oppfordrer alle barnehager til å bruke denne og alle foreldre til å svare!

Formålet med foreldreundersøkelsen er nettopp å få informasjon om hvordan dere foreldrene opplever barnehagen og hva dere er både fornøyd og mindre fornøyd med.  Resultatene fra foreldreundersøkelsen skal være et utgangspunkt for videre dialog mellom foreldre og barnehagen og arbeidet videre med å gjøre barnehagen enda bedre.

Din stemme er viktig. Uten tilbakemeldinger fra oss foreldre, kan heller ikke barnehageeier eller de ansatte i barnehagen vite hva de skal jobbe med.

Et viktig tema for både foreldreråd og SU er hvordan foreldre kan bidra til et godt psykososialt miljø i barnehagen. Her kan foreldreundersøkelse brukes som et utgangspunkt for diskusjonen.