Å velge barnehage kan derfor være en vanskelig øvelse for mange, og kanskje spesielt for førstegangsforeldre. Det kan være mange å velge mellom og vanskelig å vite hvilken som passer best for dere.

Mange barnehager har hjemmesider der det er mulig å finne god informasjon, både antall ansatte, organisering og eventuelle satsningsområder kan ligge tilgjengelig på barnehagens hjemmeside.

Se hva FUB mener er kritierier for en god barnehage.

Barnehageport
(Foto: Colourbox)

Sjekk fakta

I tillegg har Utdanningsdirektoratet (Udir) utviklet, barnehagefakta.no der foreldre kan finne barnehager i sitt nærområde og i tillegg se hvordan det er både med bemanning generelt, og antall pedagoger i de ulike barnehagene.

I barnehager der foreldrene har deltatt på Udirs foreldreundersøkelse ligger også disse tallene tilgjengelig på denne siden, i tillegg til eventuell lenke til barnehagens egen hjemmeside.

Gå på besøk!

Vi i FUB anbefaler også å ta kontakt med de barnehagene dere vurderer, spør om å få komme på besøk og ta gjerne med barnet ditt for å undersøke litt mer om hvordan barnehagen er.

Det er de ansatte i barnehagen som er barnehagens viktigste ressurs. Det kan være av stor betydning å få treffe de ansatte og se hvordan de kommuniserer, både med foreldre og barn. Spør gjerne om hvilke rutiner de har, både for tilvenning og foreldresamarbeid

Lykke til med valget!

Kunst og håndtverk i barnehagen
(Foto: FUB)

Barnehagedagen 13. mars

Vi minner også om Barnehagedagen 13. mars. Årets tema er: La meg skape!

Vi anbefaler at dere bruker dagen til å åpne dørene til barnehagen og vise frem litt av det barnehagen jobber med og hvordan. Barnehagedagen markeres allerede i mange barnehager rundt omkring i landet, men det er plass til flere.

Både politikere, barnehagemyndigheten og foreldre har både nytte og glede av å se alt det flotte arbeidet som skjer i barnehagen!

Med vennlig hilsen
Marie Skinstad-Jansen, FUB-leder