Barn i Fridtjovsgate barnehage på Barnehagedagen 2016 (Foto: FUB)

En av FUBs hjertesaker er mobbing i barnehagen og at det er de voksnes ansvar å hjelpe og støtte barn slik at de får delta i lek og oppleve vennskap.

Prinsippnotatet er utarbeidet på bakgrunn av FUBs spørreundersøkelse om inkludering der det kom fram at barnehagen ikke nødvendigvis samarbeider med foreldre om dette.

Undersøkelsen viser at det de fleste barnehagene har felles rutiner som skal sikre at alle barna inkluderes i bursdager og feiringer. Men når det gjelder å invitere andre med hjem, er det derimot svært få barnehager som har drøftet hvordan dette bør foregå. De mangler også gode rutiner i samarbeid med foreldrene.

Resultatet blir tilfeldig og styres av den enkelte familie.

Bursdager

Inkluderingsarbeidet må nettopp skje i nær dialog mellom personalet og foreldrene siden vi vet at barna ofte leker sammen både i barnehagen og hjemme.

I det nye prinsippnotatet om inkludering gir FUB også tips til ansatte og foreldrene om hvordan de kan ta opp slike temaer på foreldremøter, som invitasjoner til bursdager og  andre sosiale arrangement eller det å bli med andre hjem.

Se FUBs plakat om vennskap her.

Venneloven i Vollen barnehage (Foto: Ann-Hilde Hansen
Venneloven i Vollen barnehage (Foto: Ann-Hilde Hansen