FUB har i mange år ment at en nasjonal bemanningsnorm vil styrke barnehagetilbudet og sikre en jevnere kvalitet. Mange nok ansatte og kvaliteten på kompetansen hos de ansatte er avgjørende for dette.

Samtidig er det viktig å understreke at den normen som regjeringen har foreslått bare sikrer et minimum av antall ansatte. Og den har vært hovedpraksis i mange kommuner i flere år.

Bemanning på avdelingene

- Det er viktig for FUB å understreke at forslaget bare innebærer et absolutt minimum for bemanning. Og bemanningsnormen må gjelde på avdelings- og gruppenivå, ikke bare for barnehagen som helhet, sier seniorrådgiver Åse-Berit Hoffart.

FUB ser ingen grunn til at det skal være dispensasjonsadgang til bestemmelsen.

- Og vi er opptatt av at den skal gjelde for hele barnehagens åpningstid. Det er i bringe- og hentesituasjoner at barna er særlig sårbare. Og da er det også god mulighet for å snakke med foreldrene, sier seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen.

FUG-leder t.v, seniorrådgiverne Åse-Berit Hoffart og Lou C. Norreen FUB og Gøril Lyngstad FUG
FUG-leder t.v, seniorrådgiverne Åse-Berit Hoffart og Lou C. Norreen FUB og Gøril Lyngstad FUG

Overgang barnehage-skole

FUB støtter også forslaget om at det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehage, skole og SFO om å utarbeide en overgangsplan for barnet.

FUB minner, som FUG, om at foreldrene må involveres i dette arbeidet på en god måte både gjennom rådsorganene og ved at foreldrene til det enkelte barn blir tatt med på råd om en best mulig overgang for eget barn.

Se opptak fra Stortingets web-tv her.

Se hele FUBs høringssvar her.