Det er et spennende øyeblikk når du som foreldre får svaret! Foreldre flest vurderer nøye valg av barnehage og om de får den ønskede plassen eller ei, kan ha stor innvirkning på hverdagen.

Hvilken barnehageplass man får betyr mye for foreldrene i hverdagen. For noen foreldre betyr det mest at barnehagen ligger i nærheten av hvor de bor. Andre ønsker å være i nærheten gjennom arbeidsdagen og søker til barnehager som ligger i nærheten av arbeidsstedet.

Beliggenheten

I FUBs tidligere spørreundersøkelse om hva som er viktig for valg av barnehage kommer barnehagens beliggenhet som det viktigste kriterium for valg av barnehage. Også et godt renommé og at personalet er gode, scorer veldig høyt.

Foreldrene er mindre opptatt av hvordan lokalene er, men en god utelekeplass synes mange foreldre er kjempeviktig.

For de foreldrene som får sitt førstevalg innfridd, er lettelsen og gleden stor. Også de som får innfridd sitt ønske nummer to har grunn til å være fornøyd.

Rett til å klage

Dessverre er det også mange som opplever å få tildelt en barnehageplass som de ikke har ønsket seg. FUB har i det siste fått mange henvendelser fra fortvilte foreldre som har fått tildelt barnehageplasser som av praktiske årsaker nesten er umulig å benytte.

For eksempel en mamma som er avhengig av kollektivskyss fikk tildelt en plass langt hjemmefra og et forelderpar som fikk sitt yngste barn plassert i en annen barnehage enn der storebror går, med beliggenhet to helt forskjellige steder i kommunen.

FUB vil gjerne minne om at foreldre som ikke får sitt første eller andre ønske om barnehageplass i hovedopptaket, har rett til å klage på vedtaket. Vi oppfordrer alle fortvilte foreldre til å benytte seg av denne muligheten!

Vi ønsker at alle får en god dialog med personalet i barnehagen dere er tildelt. Husk at barnet ditt trives aller best når foreldrene og personalet snakker godt sammen.

Lykke til med barnehageplassen!

Med hilsen
Marie Skinstad-Jansen, FUB-leder