Arrangementet skjer i regi av barnehagepartnerne i Partnerskap mot mobbing: KS, Skolelederne, Utdanningsforbundet og FUB. Konferansier er Aslak Bonde. 
 
- Vi har bevisst kalt det for en samtale om mobbing i barnehagen, og ikke en debatt. Målet er ikke å måle enighet eller uenighet men å få til en samtale om god praksis, sier Norreen.

Med i samtalen er barnehagestyrer Nina Turøy fra Fjell kommune der de har etablert prosjektet "Trygg i Fjell". Det har som mål  å forebygge og håndtere mobbing i kommunen.

I tillegg møter vi mor og forfatter Camilla Otterlei som deler egne opplevelser etter at sønnen opplevde mobbing og utestengelse i barnehagen.

Fra Kristiansand kommune kommer spesialpedagog, rådgiver i oppvekstdirektørens stab og prosjektleder for FLIK, Marianne Godtfredsen.

Vennskap i Vollen barnehage Bodø (Foto Ann-Hilde Hansen

Enighet om definisjon

Alle de tre innlederne støtter seg til definisjonen av begrepet mobbing som står i sluttrapporten til forskningsprosjektet Hele barnet hele løpet – mobbing i barnehagen, der FUB var med. Den definisjonen støttes også av de andre arrangørene.

- De er grunnleggende enige i at det ikke er barnas skyld at det skjer mobbing i barnehagen. Det henger sammen med rammene og miljøet rundt barnet som de voksne har hovedansvaret for, sier Lou Cathrin Norreen.

Etter de tre innledningene blir det samtale om hva som må til for å forebygge og hindre mobbing. Deretter vil statssekretær Rikke Høistad Sjøberg fra Kunnskapsdepartementet kommentere.

FUB-leder skal signere PMM-avtalen
(Foto: FUB)

Få med deg dette!

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen deltar også på arrangementet. Hun var en av lederne som på vegne av FUB signerte avtalen med statsminister Erna Solberg og de øvrige partnerne i 2016.

- Dette er et viktig tema og et felles ansvar. Møt opp på Clarion hotell Tyholmen fra 09.00 – 10.00 og ta del i gode praksiser og lærdom. Og spre info om arrangementet, oppfordrer Skinstad-Jansen.

Du finner mer om arrangementet på Partnerskap mot mobbing sin Facebookside her

Logo Partnerskap mot mobbing blå