En rekke nye temaer er kommet inn i den reviderte og nye utgaven. Blant annet er matallergier, matintoleranser og spisevansker tatt inn, i tilegg til en ny anbefaling om miljøvennlig praksis.

FUB har sittet i referansegruppen til arbeidet som har vært ledet av Helsedirektoratet. I tillegg har Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet vært en sentral aktør.

Det kom inn 70 høringssvar til forslaget.

Her er FUBs prinsippnotat om kosthold og ernæring

FUB-leder Marie Skinstad-Jensen på Geitmyra
(Foto: FUB)

Her er anbefalingene

Disse 12 anbefalingene blir vektlagt av Helsedirektoratet:

1. Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat

2. Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter

3. Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd

4. Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag

5. Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig

6. Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås

7. Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt i måltidet

8. Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter

9. Det skal legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask bør gjennomføres før måltidene

10. Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet

11. Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider

12. Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentalt

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Her ligger en fullstendig versjon av ny Nasjonal retningslinje for kosthold i barnehagen.