Temaet i år er som kjent «Jeg lurer på …» og handler om barns undring og nysgjerrighet. Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske, lærer barna om verden rundt seg.

De ansatte i barnehagen skal bruke varierte arbeidsmåter og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov og være bevisste på barnas ulike uttrykksformer.

Vise frem barnehagen

Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen. Dagen byr på et mangfold av aktiviteter landet rundt. Men det er fortsatt for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre.

Derfor er Barnehagedagen en fin mulighet til å vise frem dette for omverdenen – kanskje ved å holde åpen barnehage eller ha et annet arrangement der foreldre og andre blir invitert med. Årets tema egner seg kanskje også godt til å involvere de inviterte i å undre seg og bli nysgjerrige?

Her er plakatene!

Vi har laget plakater på bokmål, nynorsk og de samiske språkene – og i to ulike varianter (med og uten skrivefelt).

Last dem ned – og lykke til med videre planlegging!

Plakat bokmål med skrivefelt
Plakat bokmål uten skrivefelt
Plakat nynorsk med skrivefelt
Plakat nynorsk uten skrivefelt
Plakat nordsamisk med skrivefelt
Plakat nordsamisk uten skrivefelt
Plakat sørsamisk med skrivefelt
Plakat sørsamisk uten skrivefelt
Plakat lulesamisk med skrivefelt
Plakat lulesamisk uten skrivefelt

Barnehagedagen arrangeres av Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB. Les mer om Barnehagedagen 2019 her