Spørsmålene ble reist av seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen på fagdagen til alle styrerne i private og kommunale barnehager i nye Asker kommune 18. mars.

Norreen tok utgangspunkt i den nasjonale foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet (Udir). FUB har sittet i referansegruppen for denne, og den er frivillig å gjennomføre i barnehagene.

- Jevnt over viser resultatene at de fleste foreldre er positive til barnehagetilbudet til sine barn. Dette henviser også myndighetene stadig til. Men står det egentlig så bra til som resultatene viser? FUB får mange henvendelser fra foreldre om det motsatte, sa Norreen.

Forsamling styrere i Asker

Foreldre vet ikke nok

FUB-utvalget har fått innspill fra foreldre på at ikke alle spørsmål er like enkle å svare på for foreldre. Derfor har den vært oppe i de to siste utvalgsmøtene.

- For eksempel spørsmål 10: ”Jeg opplever at personaltettheten er dekkende”. Hva vet foreldre om hvordan situasjonen er i barnehagen midt på dagen? De er der ved levering og henting men har ingen forutsetning for å vite hvordan det er midt på dagen, sier hun.

Lou Norreen viste også til et annet eksempel fra undersøkelsen, spørsmål 21: ”Jeg har inntrykk av at mitt barn er med på å påvirke barnehagedagen”. Dette mener FUB heller ikke er noe de fleste foreldre har en forutsetning for å vite noe om.

- I så fall avhenger dette av at barnehagen er svært gode på å informere foreldrene om sine arbeidsmåter med barna, sier hun.

Lou Norreen på scenen i Asker

Bemanning

- Det skjer mye bra i barnehagen og FUB får jo bare vite om baksiden fra henvendelsene til oss. Men vi vet at det for eksempel ofte butter når det gjelder nok personale, turnover, vikarbruk og bemanning ellers.

- Og hvor lett er det å levere fra seg barnet sitt til et sted du er misfornøyd med. Foreldrene er på en måte nødt til å svare positivt, paradoksalt nok, la hun til.

FUB mener vi må ha et bevisst forhold til foreldreundersøkelsen.

- Hva vil vi med den og hvordan bruker vi resultatene? Er den godt nok utformet og gir den et reelt bilde av situasjonen i norske barnehager? spør Norreen. FUB vil bringe sine nye innspill til Utdanningsdirektoratet.

På samlingen i Asker snakket Norreen også om kvalitet i barnehagen og vilkårene for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.