Svar:

Bemanningen i eksempelet over, er i utgangspunktet i henhold til barnehageloven. En familiebarnehage har ikke de samme kravene til bemanning som ordinære barnehager.

Det vil likevel være et spørsmål om bemanningen er god nok. Dersom det er flere barn enn de ansatte kan håndtere i begynnelsen og slutten av dagen, kan kanskje bemanningen organiseres på en annen måte?

FUB anbefaler foreldre å drøfte sin bekymring med eierne, slik at foreldrene har en felles trygghet på at både barna og sikkerheten er godt ivaretatt. Foreldrene bør også etterspørre rutiner ved ulykker/skader/uforutsette hendelser.

Alle barnehager skal ha gode rutiner på sikkerhet og forebygging av ulykker (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler).