Aldershomogene grupper er fortrinnsvis barnegrupper med barn født samme skoleår, for eksempel avdelinger med kun 3- eller 4-åringer. Den norske barnehagen har ikke hatt en tradisjon for å organisere avdelingene etter samme alder, men det finnes barnehager som gjør dette.

Den pedagogiske begrunnelsen for å organisere barnehageavdelingene etter barnas alder, er bl.a. at det faglig og metodisk arbeidet er lettere å både planlegge og gjennomføre når barnegruppen består av barn med lik alder. Slik sett kan pedagogen rendyrke det pedagogiske arbeidet i forhold til barnegruppen. Vennskapsmessig er det i tillegg også lettere for det enkelte barn å etablere venner på tvers av avdelingen, fordi det er langt flere jevnaldrende å velge i mellom.