Det er FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet som står bak Barnehagendagen som i 2019 arrangeres for 15. gang. Årets tema er barns nysgjerrighet og undring, og barnehagene og kommunene står selvsagt fritt til å velge aktiviteter foran og på dagen.

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder.

Barn og mann med bok
(Foto: Colourbox)

Synliggjøring

Det er fortsatt for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre. Derfor er Barnehagedagen en fin mulighet til å vise frem dette for omverdenen – kanskje ved å holde åpen barnehage eller ha et annet arrangement der foreldre og andre blir invitert med.

Årets tema kan kanskje også involvere de inviterte i å undre seg og bli nysgjerrige?

Her er infoskrivet med lenke og litt mer bakgrunn. Følg ellers med på nettsidene våre om materiell som kommer etterhvert.

Les mer om Barnehagedagen 2018 her.