(Foto: Ann-Hilde Hansen)

-  Dette er et viktig tema. Det å oppleve å høre til i fellesskapet er svært viktig for et barn i barnehagen, og en avgjørende faktoren for å hindre mobbing og krenkelse, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.
 

Kor fra Marken barnehage
Kor fra Marken barnehage (Foto: FUB)

Mangfold og respekt

Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.
 

Plakat 2019 bokmål uten tekstfelt
Plakaten fra 2019 med tema barns nysgjerrighet.

- Følg med!

- Barnehagedagen er en fin anledning til å vise fram hvorfor barnehagen er viktig og hvordan dere jobber generelt, og med dette temaet, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen, og mangfoldet og fantasien er stor over hele landet. 

Arrangørene bak den nasjonale dagen, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB, oppfordrer flest mulig barnehager til å brukte 10. mars til å løfte fram arbeidet med mangfold og fellesskap blant barn og voksne.

Følg med på nettsidene våre fremover! Der vil det legges ut nedlastbare plakater i ulike formater/språkformer, artikler om temaet og annen nyttig info.

Her er informasjon og artikler fra tidligere barnehagedager.