- Vi har inntrykk at det jobbes godt med informasjon ut til foreldrene. Barnehageansatte, som kanskje selv har barn hjemme, og foreldre, er opptatt av å gjøre det beste utfra situasjonen, sier FUB-leder og tobarnsfar Einar Olav Larsen i siste nyhetsbrev

- Samtidig kan det bli en del ulik praksis rundt om i landet og vi tenker at det er viktig å få til en to-veis kommunikasjon. Nå som det virkelig trengs foreldreinvolvering og godt samarbeid hjem-barnehage, er det jo viktig å bruke de verktøyene vi har for å få til dette, som SU, FAU og lokale FUB, sier han.

FUB er bekymret for sårbare barn og deres familier, spesielt for barn som lever med foreldre som strever av ulike årsaker og som har et lite nettverk.

Tre voksne snakker sammen
(Foto: Colourbox)

Ta initiativ til SU-møter

- Det er viktig nå at samarbeidsutvalgene (SU) i alle barnehager kommer sammen for å drøfte hvordan barnehagen kan følge opp alle barn og foreldre på en hensiktsmessig måte, og spesielt familier som har utfordringer.

- Vi oppfordrer derfor barnehagene og styrerne/daglige ledere til å ta initiativ til SU-møter online. Det kan være mange spørsmål om hverdagslige ting rundt barn generelt foreldrene lurer på, men SU bør også drøfte hvordan barnehagen kan holde kontakten med alle barn og foreldre i tiden framover.

Helgerud Menighetsbarnhage live
(Foto: Ane Holme)

Gode eksempler

FUB er kjent med at flere barnehager har startet opp med en praksis hvor de ukentlig tar kontakt med alle foreldrene som har barn i deres barnehage. 

Mange barnehager, som Helgerud Menighetsbarnehage (foto) organiserer samlingsstunder livestream, der ansatte synger kjente saker eller gjøre andre faste poster. Andre kjører rundt og besøker barna med beskjeder og oppgaver. 
 
- Dette setter vi stor pris på, og vi håper alle landets barnehager velger å følge opp denne gode praksisen. Spesielt blir det viktig at barnehagen holder hyppig kontakt med familier som strever med sykdom, lite nettverk eller er sårbare på andre måter, oppfordrer FUB-leder Einar Olav Larsen.

Andre steder har foreldrene selv organisert nettmøter der barna kan se og høre hverandre mens de gjør aktiviteter. FUB er opptatt av at alle barna i barnehagen trekkes med i slike møter.  

Sarpsborg kommune har valgt å opprette en egen telefonlinje til foreldre som har spørsmål knyttet dagligdagse utfordringer, lek og aktivisering av hjemmeværende barn. 

Det kan være en god ide for barnehagene å ha en fast telefontid for foreldre der de kan spørre barnehagen om ulike ting.

Familier med små barn kan også ringe Foreldresupport-telefonen.
 
- Dette handler om å bry seg og være et medmenneske i en tid som oppleves spesiell og utfordrende for mange av oss, avslutter FUB-lederen.