Barnehagens lokaler og uteområdet skal være utformet slik at det er et trygt og godt sted å være for barna. Det skal være gode muligheter for både aktiviteter og hvile.

Måltidene skal inntas i egnede omgivelser og ved matservering skal maten tilberedes i tråd med reglene for mathåndtering i næringsmiddellovgivningen.