Baby holder rundt voksen II
Baby holder rundt voksen II

Tidlig tilvenning

FUB er kjent med at flere barnehager i landet allerede har startet opp med tilvenning av nye barn, bl.a. ved at barn og foreldre har vært invitert til å besøke barnehagen ukentlig eller med jevne mellomrom. Dette mener FUB er en smidig og fleksibel ordning, som gjør at barn som ikke kjenner barnehagen fra før, får god tid på seg til å bli kjent med og vende seg til sitt nye miljø med mange andre voksne og barn.  

– Dette er en tilvenningsmåte vi i FUB har stor sans for og som vi mener er til barnets beste, sier FUB-leder Einar Olav Larsen. 

 

Dialog med foreldrene

Vel så viktig som med en god oppstart preget av smidighet og fleksibilitet overfor barna, er det at barnehagen tidlig etablerer god kontakt og inviterer til en nær dialog med foreldrene. Det er jo slik, at når barna opplever at barnehagens ansatte og foreldrene snakker godt sammen og er trygge på hverandre, blir en bekreftelse til barnet om at barnehagen er et godt sted for både dem og foreldrene deres. Dette fører til tryggere barn, som da kan bruke sin energi på å være til stede i øyeblikket, leke og utvikle seg. 

 

 

Samarbeid

Samarbeid mellom barnehage og hjem

Det er mange faktorer som påvirker en god barnehageoppstart for barn, foreldre og ansatte. Barnehager generelt er gode på å planlegge og tilrettelegge for en trygg og fleksibel oppstart for barna.  

-At barnehagen i tillegg åpner opp for at foreldrene kan få være til stede sammen med barna i oppstarten, selv for barn som er godt kjent, gir oppstarten en ekstra hvilepuls for store og små, understreker Einar Olav Larsen 

Det å legge grunnlaget for et nært og gjensidig samarbeid med foreldrene allerede fra barnehagestarten, gir merverdi i det lange løp og er utrolig viktig for den videre dialogen og samarbeidet med enkeltforeldre og foreldre i gruppe. Det gir også merverdi for barnas opplevelse av sammenheng mellom hjem og barnehage, og gir økt trivsel for både store og små i barnehagen. For det er slik at desto bedre forhold, dvs. gjensidig varm og kommunikasjon mellom foreldre og ansatte, jo bedre trivsel og fungering for barnet i barnehagen. (Clark-Steward og Allhusen, 2005) 

 

Barn og voksen i sandkassa

Foreldrenes engasjement viktig

Også det at foreldrene engasjerer seg i og er nysgjerrige på det som skjer i barnehagen, er av stor betydning for barnas trivsel i og opplevelse av tilhørighet til barnehagen sin. Det er ulike måter foreldrene kan engasjere seg i barnehagen på, her følger åtte tips fra FUB: 

 

1. Etabler god kontakt med barnehagens ansatte helt fra starten av, snakk sammen om hva dere forventer av hverandre i arbeidet med barnet. 

2. Avklar med de ansatte om hva du kan snakke med dem om, og sjekk ut om de gir råd og veiledning til foreldre som ønsker dette. 

3. Dersom du er engasjert og interessert i det som skjer i barnehagen, så styrker dette båndet mellom hjem og barnehage. 

4. Snakk med barnet ditt om det som har skjedd i løpet av barnehagedagen. Snakker barnet lite, så spør barnehagens ansatte om hvordan dagen har vært og hva som har skjedd. 

5. Engasjere deg i barnehagens lek og aktiviteter, det gjør barnet mer motivert og påvirker barnets trivsel i barnehagen.

6. Være bevisst på at når du har et godt forhold til barnehages ansatte, så påvirker det barnets opplevelse av trygghet og tilhørighet til barnehagen.  

7. Ta gjerne kontakt og inviter til samtale med de andre foreldrene. Dette kan fører til bedre trygghet og samarbeid foreldrene imellom. 

8. Husk at du er viktig for barnets barnehagehverdag, og at du er den viktigste personen i ditt barns liv

 

Riktig god sommer og lykke til med barnehageoppstarten når den tiden kommer!