En basebarnehage er en barnehage som er organisert uten tydelige skiller mellom avdelinger. Størrelsen på basebarnehagene varierer fra virksomhet til virksomhet med plass fra 60 til flere hundre barn.

FUB har ikke tatt standpunkt hverken for eller imot basebarnehager. Utvalget ser at kvaliteten på tilbudet i slike barnehager henger sammen med ledelse, organisering, struktur og fysisk utforming, akkurat slik det gjør i alle andre barnehager.