Dersom du er bekymret for barnet ditt, bør du først og fremst ta kontakt med pedagogisk leder og/eller styrer i barnehagen. Spør om en samtale der du kan få luftet de bekymringene du har og be om råd for hva du bør gjøre videre.

Barnehagen kan også formidle kontakt med helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernstjenesten (BV). Flere kommuner har også team for psykisk helse.

 

Les mer om " Er du bekymret for et barn eller en ungdom " på Bufdir sin nettside

Les mer om Barnevern på Bifdir sin nettside

Les mer om PP-tjenesten på Udir sin nettside