Foreldrene er prisgitt barnehagens kvalitet

Foreldre er prisgitt at de har en barnehage med mange nok og godt kvalifiserte ansatte. FUB mottar stadig henvendelser om mangelfull voksentetthet i barnehagen og at det ikke settes inn vikarer ved sykdom. FUB mottar også mange tilbakemeldinger fra foreldre om kutt i barnehagene, som går utover antall ansatte og satsing på kompetanse. Dette er en utvikling som bekymrer FUB.

FUBs forventninger

FUB har forventninger om at Kunnskapsdepartementet få på plass en bestemmelse om bemanningsnorm i barnehagen i den reviderte barnehageloven. I tillegg mener FUB at for å sikre kvalitet i barnehagen, er det viktig å satse på kompetanse og rekruttering av ansatte til barnehagen. Assistentene i barnehagen tilbringer ofte mye tid sammen med barna, men kan mangle erfaring og formell utdanning. FUB ønsker at kommunene følger opp med gode kompetansetiltak og at dette kan være starten på en mer langsiktig satsing.

Behov for kompetansetiltak

Det er også stort behov for satsing på kompetansetiltak for barnehagelærere og pedagogiske ledere. Den store barnehageutbyggingen har ført til en dobling av antall ansatte i barnehagene fra 2003 og fram til i dag. Samtidig har det også skjedd en markant utvikling på innholdssiden. Mange barnehagelærere har en eldre utdanning og det er stadig behov for etter- og videreutdanning. Disse momentene innebærer til sammen et stort kompetanseløft.

FUB er glad for at styrerutdanningen på masternivå er opprettet  og godt i gang.