Svar:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har ingen bestemmelser som regulerer foreldrebetaling ved streik.Spørsmålet reguleres derfor av den generelle avtaleretten og barnehagens vedtekter, barnehagens vedtekter kan derfor ha bestemmelser om foreldrebetaling i forbindelse med streik. I de tilfellene hvor barnehageeier ikke har tatt inn noe forbehold om at streik i vedtektene/avtalen, vil foreldrene ha rett til reduksjon i prisen. De har da ikke levert tjenesten i henhold til avtalen med foreldrene I de fleste tilfellene ordnes dette i forbindelse med betalingen for barnehageplassen så snart det er mulig etter at streiken er over. Etter vår erfaring reduserer de fleste kommunale barnehageeiere for stengte dager pga streik.

 

I avtaleretten er det imildertid antatt at den ene parten kan ta inn forbehold om stenging/untatt levering på grunn av streik. I og med at det ikke er noen bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling som regulerer dette, må det antas at det også er en viss mulighet for å ta inn forbehold om streik også i barnehagevedtekter/avtaler. Urimelige avtalevilkår er imidlertid ikke lov. Ettersom det ikke er noen rettspraksis på dette området, er det vanskelig å si om dette forbeholdet vil være urimelig.