Svar:

En slik forpliktelse skal komme fram av avtalen eller kontrakten foreldrene har signert med barnehageeier.

Mange barnehager gjennomfører dugnad en eller flere ganger i året og baserer seg på deltakelse av foreldrene. Noen barnehager ilegger foreldre, som ikke møter til dugnad, en ekstrabetaling eller "bot", en slik ordning må være nedfelt i en skriftlig avtale mellom foreldrene og barnehageeier.

 

Grunnen til at det henvises til en slik avtale, er at barnehageloven ikke regulerer kontraktsvilkårene mellom foreldrene og barnehageeier. I Merknadene til barnehageloven står det følgende:

”Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldrene/foresatte og barnehageeier. Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk.” 

Forbrukerombudet (www.forbrukerombudet.no) kan spørres om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

Videre bør barnehagens vedtekter sjekkes. Dersom det er forventet at foreldre deltar på dugnad, må dette punktet være omtalt i vedtektene. I Merknadenen til barnehageloven står det flg om vedtekter:

”Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Opplistingen inneholder relevante punkter som dekkes av bestemmelsen i lovforslaget om at vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. I tillegg vil nærmere opplysninger om foreldrebetalingen være forhold av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Det samme gjelder eventuelle plikter i forbindelse med dugnader, vikarordninger osv.”

Det vanlige er at man godtar vilkårene i vedtektene når man takker ja til en barnehageplass.