Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
FUBs sekundærlogo 1, kortversjon i jpg-fil

FUBs logo til nedlasting

FUB ønsker ikke at noen av våre bilder eller publikasjoner skal benyttes uten at det er innhentet tillatelse fra oss. Tilgjengelige tekster og materiell fra våre nettsider må ikke bli brukt i en sammenheng som vil fordreie innholdet eller FUBs budskap. Vi forutsetter at det gis tydelig kildehenvisning, og dersom det brukes sitat, skal dette komme tydelig frem.

Forslag til logo som lokale foreldreutvalg kan bruke, på bokmål, jpg-fil

Lokalt foreldreutvalg for barnehagen, logo til nedlasting

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er glad for å registrere at det finnes lokale foreldreutvalg flere steder i Norge. Vi har dessverre ikke full oversikt over alle lokale foreldreutvalg som finnes.

Flere lokale foreldreutvalg har henvendt seg til oss for å få råd om bruk av logo. I den forbindelse har vi fått utarbeidet en logo som kan brukes av de lokale foreldreutvalgene. Logoen har en viss likhet med FUBs egen logo, dette er gjort bevisst for å skape gjenkjennelse.

Ressursbank

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk