Alle barnehager skal ha et system som sikrer og dokumenterer at barnehagens aktiviteter er i tråd med forskriften. Det er styrer/daglig leder som skal sørge for at dette blir tatt hånd om.