Det er litt av en overgang for mange når trygge år i barnehagen skal byttes ut med en helt ny tilværelse på skolen. Til hjelp for alle involverte har Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet laget en brosjyre om denne overgangen.

– Mange foreldre er like spente som sine barn, og de har mange spørsmål. De må være trygge på at barna blir ivaretatt på en god måte på skolen, sier leder i FUB, Lena Jensen.

– Overganger er en naturlig del av livet og det er ikke et mål at de ikke skal merkes. Barnehage og skole har ulik egenart og for mange barn og foreldre vil dette bli en stor overgang.

– Ulikhetene merkes raskt, og det føles godt og blir mer forutsigbart når både barn og foreldre er forberedt på det de møter, sier Lena Jensen. I den nye brosjyren har Utdanningsforbundet, FUB og FUG laget en sjekkliste slik at foreldre kan etterspørre gode rutiner for overgangen.