Det betyr at det skal finnes nedskrevne planer i barnehagen for hva man gjør dersom slike situasjoner oppstår. Eksempler på slike situasjoner er oppførsel i trafikk, turer, når barn blir bort fra barnehagen, sykdommer, skader, ulykker, strømbrudd, bortfall av vann, brann, dødsfall, forgiftninger og mange flere.

Like viktig er at barnehagen har rutiner for hva de skal gjøre for å hindre farer og ulykker, feks at de daglige gjøremålene jevnlig gjennomgås slik at arbeidet i utføres på en trygg og sikker måte, at det gjennomføres vernerunder og brannøvelser. Alle ansatte må være kjent med rutinene. Alle barnehageansatte skal også vite hvor de finner førstehjelpsutstyr og hvordan de yter førstehjelp. Barnehagen må også arbeide for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.