MVL’ materiálat:
Fargeleggingsbok (bokmål) 1. utgave 2018, bilde av forsiden 800x600

Fargeleggingsbok
FUB har laget en fargeleggingsbok for barnehagebarn. Boken kan brukes både hjemme og i barnehagen. Boken inneholder 18 illustrasjoner av Kristine Sand med temaer fra barnehagen. På hver illustrasjon står det en liten tekst om forslag til samtale. Hensikten med fargeleggingsboken er at den er en dialogbok der barna både fargelegger og snakker om tegningene med hverandre, de ansatte og foreldrene hjemme.

Barnehagene kan benytte materialet til internt bruk. Dette omfatter utdeling som tengemateriell til barna, henge på veggene som plakater, i PowerPoint-presentasjoner på foreldremøter o.l., brev og skriv til foreldre og ansatte. Illustrasjonen skal kun benyttes av barnehager (inkludert barna og foreldrene), og skal ikke benyttes i andre sammenhenger enn det som er beskrevet her.

Fargeleggingsboka kan ikke bestilles i trykket versjon, men kan lastes ned og skrives ut etter behov. Fargeleggingsboka finnes bare på bokmål.

Fargeleggingsbok (bokmål)

Å fremme felles interesser til barnets beste (bokmål, 1. utgave, bilde av forsiden) 130x184.jpg

Å fremme felles interesser til barnets beste
Foreldrene skal bli hørt i barnehagesaker. Dette er en brosjyre om hvordan styrer kan legge til rette og foreldrene kan være aktive og engasjerte i beanehagesaker. Her finner du oversikt over lovverket, FUBs anbefalinger, eksempel på vedtekter og hvilke saker foreldrene skal få informasjon fra barnehagen om, samt noen gode tips.

Å fremme felles interesser til barnets beste (bokmål)
Å fremme felles interesser til barnets beste (nynorsk)

Å være foreldre i barnehagen (bokmål) thumb.jpg

Plakater
FUB har laget fem plakater til inspirasjon i barnehagehverdagen. Plakatene er ment å skulle bidra til god dialog mellom foreldrene og personalet. Alle plakatene finnes på bokmål, nynorsk og de fem mest brukte fremmedspråkene: arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu.

Kvalitet i barnehagen (bokmål)
Kvalitet i barnehagen (nynorsk)
Mangfold i barnehagen (bokmål)
Mangfold i barnehagen (nynorsk)
Tilvenning i barnehagen (bokmål)
Tilvenning i barnehagen (nynorsk)
Vennskap i barnehagen (bokmål)
Vennskap i barnehagen (nynorsk)
Å være foreldre i barnehagen (bokmål)
Å være foreldre i barnehagen (nynorsk)

FUBs fem plakater (arabisk)
FUBs fem plakater (engelsk)
FUBs fem plakater (polsk)
FUBs fem plakater (somali)
FUBs fem plakater (urdu)

Veiledningsheftet Foreldrenes medvirkning i barnehagen (bokmål, 1 utgave, bilde av forsiden)

Foreldrenes medvirkning i barnehagen
Hva er et lokalt foreldreutvalg? Og, hvorfor er det viktig å etablere et slikt utvalg i hver kommune? Hvordan går man i så fall fram? Dette er tema i heftet.

FUB ønsker å være pådriver for at det opprettes lokale foreldreutvalg i alle landets kommuner. Det er både nyttig, nødvendig og viktig at barnehageforeldre engasjerer seg i barnehagens indre liv og videre utvikling. FUB mener at foreldre sammen kan få en betydningsfull og avgjørende stemme inn mot lokale politikere og myndigheter i viktige barnehagespørsmål.

Foreldrenes medvirkning i barnehagen (bokmål), 2. utgave
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (nynorsk) 
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (arabisk)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (engelsk)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (polsk)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (somali)
Foreldrenes medvirkning i barnehagen (urdu)

Mobbing i barnehagen (bokmål, bilde av forsiden)

Mobbing i barnehagen
Forekommer det mobbing i barnehagen? Hvordan ser mobbing mellom små barn ut? Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre? Dette er spørsmålene som diskuteres i dette heftet. Heftet er utgitt i april 2012.

Mobbing i barnehagen (bokmål), 3. utgave
Mobbing i barnehagen (nynorsk)
Mobbing i barnehagen (nordsamisk)
Mobbing i barnehagen (arabisk)
Mobbing i barnehagen (engelsk)
Mobbing i barnehagen (polsk)
Mobbing i barnehagen (somail)
Mobbing i barnehagen (urdu)

 Informasjonsbrosjyre om FUB (bokmål, bilde av forsiden)

Informasjonsbrosjyre om FUB
Informasjonsbrosjyren gir grunnleggende informasjon om FUB og dens mandat.

Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (bokmål)
Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (nynorsk)
Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (nordsamisk)
Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (arabisk)
Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (engelsk)
Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (polsk)
Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (somali)
Informasjonsbrosjyre om FUB 2015–2018 (urdu)

 Ressursheftet Hjem - barnehage (bokmål, bilde av forsiden)

Hjem barnehage
NOU 2010:7: Mangfold og mestring og NOU 2010:8: Med forskertrang og lekelyst, fremkommer det et behov for en veileder eller ressurshefte om samarbeid mellom hjem og barnehage.

På forespørsel fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet heftet "Om samarbeid hjem – barnehage". Heftets målsetting er å sette samarbeid mellom foreldre og barnehagepersonale på dagsorden, og forhåpentligvis inspirere til å fremme og videreutvikle dette samarbeidet.

Ressursheftet Hjem – barnehage (bokmål), 3. utgave
Ressursheftet Hjem – barnehage (nynorsk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (nordsamisk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (arabisk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (engelsk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (polsk)
Ressursheftet Hjem – barnehage (somali)
Ressursheftet Hjem – barnehage (urdu)

 Postkort fra FUB (bokmål, bilde av forsiden)

Postkort fra FUB
FUB har skrevet postkort til alle foreldre med barnehagebarn i Norge. Postkortet gir informasjon om FUB.

Postkort fra FUB (bokmål)
Postkort fra FUB (nynorsk)
Postkort fra FUB (nordsamisk)

Kvalitet i barnehagen. Innspill fra Foreldreutvalget for barnehager (bokmål, bilde av forsiden).jpg

Kvalitet i barnehagen
Dokumentet er en oppsummering av det første utvalgets arbeid i perioden de var oppnevnt for (2010–2014).

Kvalitet i barnehagen. Innspill fra Foreldreutvalget for barnehager (bokmål)Oversikt over materiell som FUB har laget i samarbeid med andre:
Dette materiellet finnes kun elektronisk, og kan derfor ikke bestilles fra oss.

Illustrasjonsbilde til filmer om inneklima i barnehagen

Filmer om inneklima i barnehagen

Barnehagens inneklima er av stor betydning for barns helse. Det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter og hvilke elementer som er viktig for å få et godt inneklima. I disse filmene med gjenkjennbare eksempler fra barnehagehverdagen får man gode ideer til å iverksette ulike tiltak som kan bedre inneklimaet i barnehagen. Filmene er utarbeidet av Astma- og allergiforbundet.

Se filmene på nettsiden til Norges Astma- og Allergiforbund

Hele barnet - hele løpet; Mobbing i barnehagen - forskningsrapport 2015 (bokmål, bilde av forsiden)

Hele barnet, hele løpet – Mobbing i barnehagen
Forskningsrapport 2015

Prosjektet ''Hele barnet – hele løpet'' er et samarbeid mellom FUB, FUG, Universitetet i Agder; institutt for pedagogikk, Sørlandets sykehus; Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Den overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering er kjernepunkter.

FUB og FUG ønsker at ingen barn skal oppleve mobbing. For FUB har det blitt en hjertesak å løfte fram temaet mobbing i barnehagen. FUB og FUG er opptatt av å ta opplevelsen både til den som mobber og den som mobbes på alvor. Dette rammer ikke bare de det gjelder, men hele familien.

I denne forskningsrapporten kan du lese mer om mobbing i barnehagen.

Hele barnet, hele løpet – Mobbing i barnehagen (bokmål)

Småbarn og skjermbruk - folder og veileder, bilde av forsiden (nordsamisk).png

Småbarn og skjermbruk – en god start
Veiledning til foreldre med barn mellom 0-6 år

Trenger du tips til hvordan du kan gi barna en god start på digitale medier? ''Småbarn og skjermbruk – en god start'' gir foreldre og foresatte med de yngste barna noen tips til å skape gode skjermvaner fra dag én.

Veilederen gir foreldre og foresatte tips til hvordan de kan ta valg for sin familie og sine barn. FUB har vært med å utarbeide dette materielle sammen med flere andre. Folderen kan bestilles hos Medietilsynet.

Småbarn og skjermbruk - folder, kortversjon (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - folder, kortversjon (nordsamisk)
Småbarn og skjermbruk - folder, kortversjon (engelsk)
Småbarn og skjermbruk - veileder, langversjon (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - veileder, langversjon (nordsamisk)
Småbarn og skjermbruk - veileder, langversjon (engelsk)
Småbarn og skjermbruk - plakat versjon 1 (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - plakat versjon 2 (bokmål)
Småbarn og skjermbruk - plakater (nordsamisk)
Småbarn og skjermbruk - plakater (engelsk)

Barn og brudd (bokmål, bilde av forsiden) 130x130.jpg

Barn og brudd. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd

Dette heftet er basert på FNs barnekonvensjon og nyere forskning. Heftet skal gi barnehageansatte økt kompetanse i møte med barnet og foreldrene etter et samlivsbrudd og støtte barnehagepersonalet i å gi barnet et forutsigbart, trygt og godt sted å være. Heftet kan også brukes som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon på fagmøter og temadager i barnehagen.

Barn og brudd (bokmål)
Barn og brudd (nynorsk)
Barn og brudd (nordsamisk)
Barn og brudd (arabisk)
Barn og brudd (engelsk)
Barn og brudd (polsk)
Barn og brudd (somail)
Barn og brudd (urdu)

Med spent forventning ... Brosjyre om overgangen barnehage - skole (bokmål, bilde av forsiden)

Med spent forventning ...
Det er litt av en overgang for mange når trygge år i barnehagen skal byttes ut med en helt ny tilværelse på skolen. Til hjelp for alle involverte har Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet laget en brosjyre om denne overgangen. Her finnes og råd til alle involverte.

I den nye brosjyren har Utdanningsforbundet, FUB og FUG laget en sjekkliste slik at foreldre kan etterspørre gode rutiner for overgangen.

Med spent forventning ... Brosjyre om overgangen barnehage – skole (bokmål)
Med spent forventning ... Brosjyre om overgangen barnehage – skole (nynorsk)

Husk å lese sammen med ungene, Folder Foreldre  (bokmål, bilde av forsiden).jpg Husk å lese sammen med ungene
Folder til foreldre laget i samarbeid med Lesesenteret. Folderen kan kjøpes hos Lesesenteret.

Husk å lese sammen med ungene. Folder til foreldre (bokmål) 
Husk å lese sammen med ungene. Folder til foreldre (nynorsk)
Husk å lese sammen med ungene, Plakat 50x70 (bokmål og diverse språk, bilde).jpg Husk å lese sammen med ungene. Plakat (blå)
Plakat laget i samarbeid med Lesesenteret. Den er laget i størrelsen 50x70 cm. Plakaten kan kjøpes hos Lesesenteret.

Husk å lese sammen med ungene. Plakat 50x70 (bokmål og diverse språk) 
Husk å lese sammen med ungene. Plakat 50x70 (nynorsk og diverse språk)
Husk å lese sammen med ungene. Plakat 50x70 (arabisk og diverse språk)
Husk å lese sammen med ungene. Plakat 50x70 (engelsk og diverse språk) 
Husk å lese sammen med ungene. Plakat 50x70 (polsk og diverse språk) 
Husk å lese sammen med ungene. Plakat 50x70 (somali og diverse språk) 
Husk å lese sammen med ungene2, Plakat 50x70 med tips (bokmål, bilde).jpg Husk å lese sammen med ungene. Plakat med tips (gul)
Plakat laget i samarbeid med Lesesenteret. Den er laget i størrelsen 50x70 cm. Plakaten kan kjøpes hos Lesesenteret.

Husk å lese sammen med ungene. Plakat med tips 50x70 (bokmål)
Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem, Folder til barnehageansatte (bokmål, bilde av forsiden) Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem
Folder til barnehageansatte laget i samarbeid med Lesesenteret. Folderen kan kjøpes hos Lesesenteret.

Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem. Folder til barnehageansatte (bokmål)
Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem. Folder til barnehageansatte (nynorsk)
Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem, Plakat 50x70 (bokmål, bilde) Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem. Plakat
Plakat laget i samarbeid med Lesesenteret. Den er laget i størrelsen 50x70 cm. Plakaten kan kjøpes hos Lesesenteret.

Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem. Plakat 50x70 (bokmål)