For foreldrene er det av stor betydning at de får tid og mulighet til å snakke med de voksne i barnehagen om eget barns utvikling og trivsel. Alle foreldre har behov for å vite at barnet deres utvikler seg som det skal, og har det godt den tiden de er i barnehagen. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet. I foreldresamtaler kan man få avklart verdi – og interessefelleskap og eventuelt konflikter.

Tips i forbindelse med foreldresamtalen:

  1. Personalet avklarer med foreldrene hva de har behov for å samtale om – enten i forkant av eller i begynnelsen av samtalen
  2. Personalet stiller godt forberedt til samtalen

Mange barnehager gir tilbud om samtaler ut over de planlagte foreldresamtalene gjennom et barnehageår. Dersom og når foreldrene har behov for en samtale på tomannshånd med en av de ansatte i barnehagen, kan foreldrene be om dette. Det er viktig at foreldrene ikke blir gående med bekymringer eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn, men får tid til å drøfte barnets trivsel og utvikling med en av personalet så raskt dette lar seg gjennomføre.