Det finnes ulike type barnehager:

  • ordinære heldagsbarnehager
  • kortidsbarnehager
  • familiebarnehager

Omtrent halvparten av barnehagene i Norge er private, de øvrige eies og drives av kommunen. Barnehagenes eierform er forskjellig, de kan være eid av enkeltpersoner, foreninger, lag, stiftelser, organisasjoner, andelslag eller store selskaper.

De tre vanligste eierformene er:

  • enpersonsforetak
  • ansvarlig selskap
  • aksjeselskap

Som regel er det opprettet et styre for barnehagen (eierstyre/ driftsstyre). Representanter fra styret kan sitte i barnehagens samarbeidsutvalg (SU), de representerer da barnehagens eier.

Slik står det i barnehageloven: "Barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene."

Alle barnehager skal være registrert i Brønnøysundregisteret. (Nettside: www.brreg.no) Slik står det i barnehageloven: "Barnehageloven § 7. Barnehageeierens ansvar. Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret."