Det er ikke hjemlet i barnehageloven at det skal opprettes lokale FUB. Et lokalt foreldreutvalg for barnehager vil kunne representere alle barnehageforeldrene i kommunen/ bydelen. Det oppfordres til at kommunene tar initiativ til et slikt organ, men også foreldrene selv kan ta initiativ til å etablere slike organ og gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Et lokalt foreldreutvalg kan representere et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldre med barn i barnehagen. Et slikt utvalg vil kunne bli en betydningsfull samarbeidspartner for så vel barnehagene som barnehageadministrasjonen i kommunen/bydelen. Spesielt i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, vedtektssaker etc vil et slikt organ ha en viktig funksjon.