Norgga mánáidgárddit lea vuođđuduvvon Mánáidgárdeláhkii ja galget fállat pedagogalaš fálaldaga mánáide geat eai leat skuvlaagis. Mánáidgárdefálaldat Norggas lea eaktodáhtolaš, muhto 95 % buot norgga 3–5-jahkásaččain leat 2014:s mánáidgárddis.

Norgga mánáidgárddiin leat máŋga dovdomearkka. Sihke dat mo mánáidgárdi lea organiserejuvvon, joavkojuohkimat, bargiidnorpmat ja mánáidgárddi sisdoallu hábmejit ”davviriikkalaš” mánáidgárddi.