Det jobber mange dyktige og erfarne ansatte i barnehagene, og det er godt for barn å møte et mangfold av voksne. For å kunne sikre at alle barn får et godt systematisk pedagogisk tilbud i barnehagen, er det en forutsetning med ansatte som har barnehagefaglig kompetanse.

Det kreves innsikt i og kunnskap om barn og barnehage for å gi små barn et kvalitativt godt barnehagetilbud. Det er derfor foreslått at det fra 2020 lovfestes krav om at 25 % av grunnbemanningen i hver barnehage skal være barne- og ungdomsarbeidere.