FUB er opptatt av at det offentlige tilskuddet og foreldrebetalingen må komme barna til gode gjennom gode barnehageopplevelser og høy kvalitet, og mener at det er behov for et tydeligere regelverk og et verktøy som sikrer en mer lik praksis over hele landet.

Den store veksten på barnehageområdet har ført til at kommunenes oppgaver har økt i omfang. FUB er usikker på om kommunene har de nødvendige ressurser til å ivareta forvaltningen av barnehagene og mener at:

  • det er nødvendig at kommunene sikres et nøytralt og selvstendig system for tilsyn av barnehagene
  • det er det nødvendig at administrasjonen i kommunen har barnehagefaglig kompetanse
  • de økonomiske vilkårene må på plass for å sikre personalressurser
  • det må etableres et system slik at alle barnehager sikres likeverdige økonomiske kår