Begrunnelse:

  • Der er ikke mulig å sikre pengene til barnehagene gjennom rammefinansiering.
  • Det mangler over 4000  førskolelærere på landsbasis. Utdannelsen må styrkes på flere områder; det må både å rekrutteres nye studenter og å gis  et kvalitativt bedre innhold i utdanningen.
  • Mange kommuner signaliserer kutt i barnehagesektoren kommende år, og barnehagene er ikke skånet for disse nedskjæringene. FUB frykter at konsekvensen vil bli kutt i finansieringen til barnehagene.