I følge barnehagelovens § 17 a. Pedagogisk bemanning, står det at pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanningen er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

I Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, står det i § 3. Mildertidig dispensasjon fra utdannigskravet, at kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen.

 

Som barnehageloven beskriver så kan personer med annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, også ansettes som pedagogisk leder i barnehagen. Dette kan eksempelvis være personer som er utdannet barnevernspedagog eller grunnskolelærer.

Det er ikke satt krav om at den øvrige bemanningen i barnehagen må ha en faglig bakgrunn, barnehagens ledelse kan ansette personer hun/han mener er egnet for arbeidet. Barnehagebarn kan ha stor glede av å møte voksne med en variert yrkes- og fagbakgrunn, for eksempel kunstnere, musikere, håndverkere og kokker. Det vil ofte  være en berikelse for både barna og de øvrige ansatte å samarbeide med personer som har en annen fagbakgrunn enn den barnehagepedagogiske, men det er en viktig forutsetning at alle som skal arbeide profesjonelt med barn har en genuin interesse og kompetanse for dette arbeidet.