De private barnehagene har ulike eierformer, men enten de er en del av en større barnehagekjede eller det er en enkeltstående barnehage, har de gjerne et eierstyre eller et driftsstyre.

De kommunale barnehagene eies av kommunen. Administrativt er de kommunale barnehagene som regel organisert innenfor oppvekst eller undervisnig. Iblant med en egen avdeling for barnehage eller sammen med skole. Noen kommuner har kommunalsjefer som har ansvaret for barnehagene, andre har en egen barnehagesjef eller en barnehagekonsulent. Be om å få snakke med den eller de som har ansvaret for barnehagen. Politisk hører barnehagene inn under styre eller hovedutvalg for oppvekst eller undervisning.

Barnehagen har to lovpålagte organer som skal sikre samarbeid med foreldrene:

  • Foreldreråd: består av alle foreldre
  • Samarbeidsutvalg: består av likt antall foreldre og personale. Eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Henvend dere til kommunen dersom dere har behov for å ta kontakt med overordnet nivå. Det er kommunen som er lokal barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager og som fører tilsyn med alle barnehagene innenfor kommunegrensen.