Kommunen fører tilsyn med alle barnehager, både kommunale og private, dette er hjemlet i Barnehageloven § 16 Tilsyn. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter.

Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta å stenge barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen har plikt til å melde fra til tilsynsmyndigheten når barnehagen ikke drives innenfor rammene.

Styrer i barnehagen skal sørge for at samarbeidsutvalget får seg forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

 

Les mer om tilsyn på Udir sin nettside

Les Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet på Udir sin nettside

Les Veileder: Tilsyn med barnehager