Siden manifestarbeidet startet i 2002, har regjeringen og sentrale nasjonale parter sammen forpliktet seg til å bidra til økt oppmerksomhet om mobbing.

Det viktigste er at arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Hovedinnsatsen må settes inn der barn og unge oppholder seg. Samlet innsats på ulike arenaer, fra ulike aktører og på tvers av nivåer, gir resultater.

Det er viktig at barn og unge selv, og deres foreldre, deltar aktivt i arbeidet. Vi må stå sammen for å bekjempe mobbing.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er en av ni samarbeidsparter som utgjør manifestgruppen mot mobbing. De øvrige samarbeidspartene er:

Hvert år og i uke 36 arrangeres det en kampanjeuke i regi av Manifest mot mobbing, les mer om manifestgruppas arbeid og kampanjeuken via Utdanningsdirektoratets hjemmeside.