FUB gir i sitt høringssvar uttrykk for at de er kritisk til uavhengigheten i fylkesmannens tilsyn. FUB stiller seg undrende til om det forliggende forslag fra Kunnskapsdepartementet er det eneste grepet departementet har tenkt å ta for å skape et mer uavhengig tilsyn med barnehagene.

Når det gjelder departementets endringsforslag til § 2. Barnehagens innhold i barnehageloven om dokumentasjon, stiller FUB seg generelt sett undrende til at departementet har valgt å endre kun enkeltområder i barnehageloven. FUB savner at Kunnskapsdepartementet igangsetter en revidering av hele lovverket slik det tidligere er varslet, også sett i forhold til NOU 2012:1: Barnets beste.