FUB og FUG er opptatt av å påpeke at likestilling ikke bare handler om likestilling mellom kjønn, men også om likestilling mellom det mangfoldet som kommer til uttrykk i barne- og elevgruppene i barnehage og skole.

FUB og FUG mener derfor at læreinstitusjonene må justere og tilpasse sine kommunikasjonsmåter og undervisningsformer, slik at disse kan imøtekomme det gjeldende mangfoldet i barne- og elevgruppa.  Det er dessuten nødvendig at ansatte i barnehage og skole har reflektert over og er seg bevisst sitt verdisyn i møtet med barn og ungdom.

Les hele høringsinnspillet her: Innpill til St melding om likestilling